Kan man komme slentrende til en Bedre Dag?

Ligger der et uudnyttet potentiale i selve den måde vi holder møder på? Hvad er sammenhængen mellem fysisk bevægelse og tænkning?
Se filmen.

Det er en udbredt opfattelse i vores vestlige kultur, at krop og sjæl er to systemer, der er uafhængige af hinanden. Hovedparten af vores akademiske system er baseret på en opfattelse af, at læring foregår bedst, hvis den er adskilt fra fysisk bevægelse. Fysisk bevægelse og praksis opfattes som regel som irrelevante elementer, der forstyrrer den rene akademiske tanke. Og det er jo fint i en kultur hvor undersøgelser viser, at vi sidder ned omkring fem og en halv time dagligt, mens vi er på arbejde.

Problemet er bare, at det er en indsnævret og fejlagtig tankegang, som det er på tide at gøre op med. Der er nemlig en klar sammenhæng mellem fysisk bevægelse og tænkning. Fysisk aktivitet får os simpelthen til at tænke bedre. Gående møder er et godt bud på en af de aktiviteter, vi sagtens kunne få mere glæde af. Og det er der mange gode argumenter for. Her følger tre.

Gående møder gør os mere kreative

Mange mennesker siger, at de tænker bedst, når de går. Det satte en gruppe forskere fra Stanford Universtiy under ledelse af Dr. Marily Oppezzo sig for at undersøge. Og deres resultater har vakt opsigt. Det viste sig nemlig, at kreativiteten hos undersøgelsens testpersoner steg dramatisk, når de gik. Testpersonerne var faktisk i stand til at generere 60 procent flere ideer under øvelser designet til at måle deres kreativitetsniveau. Og deres ideer var både originale og passende.(kilde)

Gående møder giver flow

Flow er en fantastisk tilstand af fokuseret opmærksomhed, som både får os til at præstere vores optimale og får os til at føle os godt tilpas. Når vi er i flow, er vi opslugt af den opgave, vi arbejder med. Flow er med andre ord en kilde til både resultater og arbejdsglæde. På en gåtur er der færre forstyrrelser end i et mødelokale, hvor folk går ud og ind, sms’er og er online. Og i følge psykologen Csikszenmihalyi, som er ophavsmand til Flow-teorien, er en af de vigtigste forudsætninger for at opnå flow, netop at kunne fokusere uden forstyrrelser.(kilde)

Fysisk bevægelse gør os læringsparate

John Ratey, som er Associate Professor i psykiatri ved Harvard Medical School, påpeger flere sammenhænge mellem læring og fysisk bevægelse. Fx at fysisk bevægelse gør os læringsparate nu og her, fordi det forbedrer vores årvågenhed, opmærksomhed og motivation. En gåtur øger simpelthen blodtilstrømningen til hjernen og dermed vores evne til at lære. Ratey påpeger også at fysisk bevægelse får nerveceller til at lave nye koblinger, der dermed gør det nemmere at lære. Fysisk bevægelse stimulerer nemlig produktionen af proteiner, der styrker kommunikationen mellem hjernecellerne.(kilde)

Vi skal videre

Det er på tide, at vi erkender, at der er en klar sammenhæng mellem fysisk bevægelse og tænkning. Men lad det ikke blive ved en løbetur om morgenen eller en cykeltur efter arbejde. Lad os finde nye innovative måder at integrere fysisk bevægelse i dagligdagens rutiner, som fx på vores møder.

Gående møder er en af mange veje mod en Bedre Dag. Hos SEB Pension får vi omkring 250km kilometer under sålerne, hver eneste måned. Vores chefer går forrest, og bruger det flittigt til fx en-til-en samtaler. Her danner vi os et overblik, taler om aktuelle opgaver og får styr på, hvordan vi går og har det. Vi har lagt en mappe frem, fyldt med ideer til gode ruter man kan gå, og hvert gående møde ender med, at et klistermærke bliver sat på en stor plakat – hvor klistermærket indikerer hvor langt man har gået. Hver måned forsøger vi så, at sætte ny rekord. Det er noget, vi alle har stort udbytte af.

(Af Bo Krüger og SEB Pension)