SEB Pension

Nye persondataregler

Fra 25. maj 2018 gælder nye persondataregler. Det har betydning for SEB Pension som pensionsselskab og dataansvarlig.

Læs mere om persondatareglernes betydning for SEB Pension

Forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

Som et af Danmarks største pensionsselskaber tager vi vores samfundsansvar alvorligt. Vi arbejder derfor hele tiden på at beskytte vores kunder, vores selskab og samfundet mod kriminelle handlinger som hvidvask og finansiering af terrorisme. 

Læs mere

Klagevejledning

I SEB Pension bestræber vi os hele tiden på kun at have tilfredse kunder. Men opstår der alligevel en situation, hvor du ikke er tilfreds med vores betjening eller er uenig i en afgørelse, har du flere muligheder.

Læs mere

Juridiske selskaber

I SEB Pension indgår følgende juridiske enheder: Liv- og pensionsselskaber og Ejendomsselskaber.

Læs mere

Andre ledelsesjob

Ifølge lov om finansiel virksomhed (FIL) § 80, stk. 1 kan personer ansat af bestyrelsen i en finansiel virksomhed ikke uden bestyrelsens tilladelse eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed, eller på anden måde deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed.

Læs mere

Lønpolitik i SEB Pension

Læs om lønpolitikken i SEB Pension.

Læs mere

Revisionsudvalg

I overensstemmelse med "Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet", har bestyrelsen oprettet en revisionskomité i SEB Pension.

Læs mere

Metodebeskrivelse - ÅOK/ÅOP

Her finder du metodebeskrivelsen for ÅOK og ÅOP.

Læs mere

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen

Politikken har til formål at sikre mangfoldighed i bestyrelsen i SEB Pensionsforsikring A/S.

Læs vores politik for mangfoldighed i bestyrelsen

Kodeks vedrørende mistanke om forsikringssvindel

Dette kodeks beskriver de retlige og etiske principper for, hvordan forsikrings- og pensionsselskaber bør agere i sager, hvor der er mistanke om forsikringssvindel. Forsikring & Pension henstiller, at medlemsselskaberne følger de nævnte principper.

Læs kodekset