Investeringer

SEB tilslutter sig FN’s principper for ansvarlige investeringer (PRI) og har indarbejdet principperne for miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) i vores politikker for i praksis at påvirke virksomheder i retning af mere bæredygtig drift. 

Vi mener, at hensynet til ESG og en velafbalanceret strategi for social ansvarlighed forbedrer en virksomheds evne til at opnå attraktive investeringsafkast og derved har en positiv indvirkning på resultatet i det lange løb.

Derfor forventes alle de virksomheder, som SEB er medejer af at overholde lokal lovgivning og internationale konventioner og aftaler.

Vi lægger særlig stor vægt på følgende internationale principper:

FN's Global Compact , OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder samt relaterede konventioner om menneskerettigheder, arbejdstageres rettigheder, miljø og korruption.

For hvad angår PRI, er det vores pligt at handle under hensyntagen til samtlige af vores investorer og med respekt for deres klart definerede retningslinjer inden for ESG.

Screening af investeringer

For at sikre at arbejdet med ansvarlige investeringer foregår på en professionel baggrund, samarbejder SEB med Ethix SRI Advisors.

Udelukkelsesliste

SEB forventer, at virksomhederne følger de anførte internationale retningslinjer og principper.

Aktivt ejerskab

SEB benytter sig af aktivt ejerskab til at påvirke udvalgte virksomheder, der ikke opfylder retningslinjerne for miljø, sociale forhold og god virksomhedsledelse.