Aktivt ejerskab

SEB benytter sig af aktivt ejerskab til at påvirke udvalgte virksomheder, der ikke opfylder retningslinjerne for miljø, sociale forhold og god virksomhedsledelse.

Vi tror på, at aktivt ejerskab er en mere ansvarlig og effektiv indfaldsvinkel end udelukkelse.

Vi ønsker at yde støtte og være konstruktive i vores engagementsindsats. Hvis dialog ikke fører til noget, overvejer vi at fjerne virksomheden fra vores investeringsportefølje.

Vi definerer en virksomheds ansvar som opmærksomhed om eksisterende love, administrative bestemmelser, relevante regler og internationale konventioner.

Vi udøver investorernes stemmeret i overensstemmelse med deres ønsker og vores ESG-politik. Vi opfordrer virksomheder og udstedere til at indføre regler om god skik, herunder ESG. 

Læs SEB Groups Principles for Shareholders’ Engagement

Læs SEB's redegørelse for aktivt ejerskab

Læs SEB's politik for aktivt ejerskab 

Opfordring til oplysning

Vi opfordrer andre virksomheder til at oplyse og informere om strategiske, miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. Disse forhold er afgørende for at forstå, hvordan virksomhederne styrer centrale risici og muligheder. Det kan dreje sig om oplysninger om politikker og processer, men også om fremtidige mål og målsætninger. Anvendelse af fælles rapporteringsrammer understøttes for at fremme offentliggørelse af sammenlignelige og konsistente oplysninger.

Vi deler vores erfaringer med andre investorer for at videreudvikle vores arbejde med ESG. Vi anbefaler, at investeringsrådgivere medtager ESG-forhold i deres analyser.