Udelukkelsesliste

SEB forventer, at virksomhederne følger de anførte internationale retningslinjer og principper.

Hvis en virksomhed undlader at opfylde disse standarder og endnu ikke efter en rimelig tids engagement har reduceret sine ESG-risici, kan SEB beslutte at udelukke den pågældende virksomhed fra investeringsuniverset.

I efteråret 2009 besluttede SEB PRI Council at udelukke virksomheder, som producerer og/eller sælger våben, der reguleres af internationale konventioner og retningslinjer.

  • Ethvert engagement vedrørende klyngeammunition; The Convention on Cluster Munitions (CCM), 2008 (Konventionen om klyngeammunition)
  • Ethvert engagement vedrørende personelminer; The 1997 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer or Anti-Personnel Mines and on Their Destruction (international konvention om forbud mod brug, oplagring, produktion og overførsel af personelminer samt om deres destruktion)
  • Ethvert engagement vedrørende biologiske våben og toksinvåben; Convention on the Prohibition of Development, Production, Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction (1972) (konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling og oplagring af bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben samt om disse våbens tilintetgørelse)

Yderligere, i 2013 besluttede SEB PRI Council at udelukke virksomheder, der indgår i nye programmer omhandlende atomvåben.

De globale klimaforandringer er en af nutidens mest alvorlige udfordringer. SEB anerkender vigtigheden af at skabe en kulstoffattig økonomi og har derfor besluttet at ekskludere investeringer i selskaber, der arbejder med udvinding af kul – eks. minedrift. Det gælder selskaber, hvor kul udgør mere end 20 pct. af omsætningen i selskabet eller koncernen.

De følgende virksomheder er udelukket fra alle vores fonde grundet kontroversielle våben, atomvåben og kul udvinding 

Ekslusionslisten er senest opdateret september 2020.