Praktik i SEB - hvad tilbyder vi dig?

I løbet af dine to år som finanselev i SEB Pension får du indblik i mange forskellige opgaver. Du arbejder bl.a. med administration af pensionsordninger, udbetalinger, skadebehandling og rågiver kunderne pr. telefon i vores Call Center.

Indsigt i forskellige områder

Hos os skal du have så meget indsigt som muligt i løbet af din 2 årige periode. Vi sørger for, at du kommer rundt i huset og stifter bekendtskab med 3-4 forskellige afdelinger. I hver afdeling får du en fadder, som sikrer din udvikling. Du får lov at snuse til stort set alle arbejdsopgaver og indgår på lige fod med dine kolleger.

Fokus på din udvikling

Den praktiske læring i de forskellige afdelinger understøttes af teoretiske skoleophold arrangeret af Forsikringsakademiet. Ved hvert skoleophold sørger vi for, at du bliver gjort klar til skolebænken via intern undervisning i de relevante emner. 

Vores elevansvarlige følger dig hele din uddannelse og støtte op om din udvikling. Hun sørger for, at det, du lærer på skolen, bliver omsat til din hverdag, og at de interne  rotationer spiller sammen med dine ønsker og læring. 

Teambuilding

Én gang om året kommer du på teambuilding med de andre elever i SEB Pension. Her er fokus på sammenhold i gruppen og din personlige udvikling, når du bl.a. arbejder med at sætte dine egne mål. De omsættes til handling, når vi i maj måned tager på vores årlige elevtur i skoven, hvor vi bl.a. løser opgaver og overnatter.

Godt netværk

Eleverne i SEB har et stærkt socialt sammenhold og sparrer med hinanden om både skole og arbejde. Vores elever mødes også i fritiden, deltager i vores månedlige fredagsbar og er aktive i SEB's Kulturklub. Det gør, at du hurtigt bliver integreret og får et stærkt socialt netværk.