28-09-2015 12:53

Citywire sender SEB’s forvaltere af europæiske aktier til tops

Ifølge Citywire er Carsten Dehn og Ulrik Ellesgaard fra SEB Wealth Management blandt tre af verdens mest talentfulde forvaltere af mindre europæiske aktier. Rangeringen kommer efter et år, hvor SEBinvest Europa Small Cap har leveret et afkast på 34 %, hvilket er 15 %-point bedre end porteføljens benchmark.

Den succesfulde investeringsforening SEBinvest Europa Small Cap har tidligere vagt opmærksomhed hos både kunder og danske medier. Nu har også den uafhængige nyheds- og analysetjeneste for professionelle rådgivere og investorer verden over, Citywire, fået øje på foreningen og dens forvaltere.

I en nylig rangering af 160 porteføljeforvaltere af små og mellemstore europæiske aktier og 200 investeringsforeninger i samme kategori placeres SEBinvest Europa Small Cap og dens to forvaltere, Carsten Dehn og Ulrik Ellesgaard, helt i top. 

SEBinvest Europa Small Cap har i dag en formue på 2,5 mia. DKK investeret i rundt regnet 50 europæiske selskaber. I perioden fra 31. august 2014 til 31. august 2015 har forvalterne af foreningen leveret et afkast på 34 %, hvilket er 15 %-point bedre end porteføljens benchmark.

Disciplineret investeringsstrategi

Det stærke resultat skyldes en disciplineret investeringsstrategi, hvor teamet udvælger kvalitetsselskaber med førende markedsposition, høje og stabile afkast på den investerede kapital samt stærk ledelse.

Især to faktorer har bidraget til merafkastet:

  1. Aktieudvælgelsesprocessen er effektiv og baseret på en tæt dialog med ledelsen i de udvalgte selskaber, hvis kvalitet og potentielle vækst har været undervurderet af markedet. Disse selskaber har leveret merafkast i takt med, at markedets forventninger er blevet opjusteret.
  2. Man har undgået store negative overraskelser i markedet og har været meget disciplinerede i salgsprocessen, når en investering ikke har levet op til vores forventninger.