22-05-2015 13:00

Opdaterede forretningsbetingelser og ændring for Betalingsservice

Varsling af nye almindelige forretningsbetingelser for SEB's bankkunder og ændring af debitorregler for Betalingsservice.

Med virkning fra 1. september 2015 træder nye almindelige forretningsbetingelser i kraft for alle vores bankkunder. Der er tale om redaktionelle ændringer og enkelte indholdsmæssige tilføjelser.

Hvis du har en aftale på vilkår, der er forskellige fra de almindelige forretningsbetingelser, gælder denne aftales vilkår fortsat.

Læs mere:

For erhvervskunder i Wealth Management og Merchant Banking
For privatkunder i Wealth Management og Brokontokunder

Ændring af debitorregler for Betalingsservice

Pr. 1. august 2015 træder nye debitorregler for Betalingsservice i kraft. Der er tale om mindre justeringer i de nuværende regler.

I hovedsagen er ændringen, at betalingsoversigten og øvrige betalingsoplysninger vil blive leveret elektronisk i Netbank og/eller anden elektronisk postkasse, f.eks. e-boks, hvis det er muligt.

Ændringen har ingen indflydelse på din måde at modtage betalingsoversigter og øvrige betalingsoplysninger på.