27-08-2019 15:56

SEB tilslutter sig FN-principper for ansvarlig bankvirksomhed

SEB tilslutter sig FN's  "Principles for Responsible Banking" og forpligter sig dermed til løbende at styrke sin positive indvirkning på samfundet i overensstemmelse med FN's udviklingsmål.