30-05-2018 14:49

SEB's salg af SEB Pension godkendt af konkurrencemyndighederne

Konkurrencerådet i Danmark har 30. maj 2018 godkendt SEB’s salg af SEB Pension til Danica Pension. Aftalen, der blev offentliggjort 14. december 2017, ventes afsluttet inden for nærmeste fremtid.