28-09-2017 14:53

Fremragende afkast siden 2016

Det er i SEB Pension, du får den bedste forrentning af din pensionsopsparing. Sådan er status, uanset om man kigger på afkast i 2017 alene eller går helt tilbage til begyndelsen af 2016.

Perioden 31. december 2015-31. august 2017 har givet et afkast på 13,9 pct. i Markedspension Lav risiko. Til sammenligning har vores konkurrenter i gennemsnit opnået et afkast på 10,3 pct. i samme periode, og ingen af dem ligger så højt som os.

SEB Pension = Markedspension Lav risiko for kunder under 41 år. Gennemsnittet er baseret på produkter fra PFA, Topdanmark, AP Pension, Danica, Skandia og Nordea Liv & Pension med lignende aktieandel.

Billedet er det samme uanset, hvor risikovillige vores kunder har været: SEB Pension har givet det bedste afkast både i år og på 20 måneders sigt også for kunder med både 75 og 90 pct. aktier i deres opsparing. Faktisk bliver afstanden mellem os og de andre pensionsselskaber bare større, jo flere aktier kunderne har.

Se samtlige afkast i Markedspension

Har du Tidspension? Se dit afkast i 2017 her

Sparer du op i Traditionel pension? Se din kontorente

Aktier, infrastruktur og dollar...

Årsagen? SEB Pension har for det første investeret i rigelige mængder aktier på et tidspunkt, hvor andre pensionsselskaber har spillet deres kort mere forsigtigt. Og aktier – særligt de danske og emerging markets aktier– har været en god investering i 2017, hvor afkast har overrasket positivt.

For det andet har vi fået gevinst ved at øge beholdningen af alternative investeringer i bl.a. infrastruktur.

Og endelig har det hjulpet, at vi i 2017 har sikret kundernes opsparinger, hvis dollaren skulle falde i værdi. Siden nytår er dollaren nemlig – højt overraskende – dykket 12 pct. i forhold til euro, men det tab har ikke haft stor betydning for vores kunder takket være valutasikringen.