14-03-2017 09:50

Gammel kærlighed ruster ikke

Porteføljemanager Kerstin Lysholm er fast leverandør af "Morgenkommentaren" til finans.dk. Her skriver hun - og andre økonomer - om aktuelle emner for private og professionelle investorer.

Primo marts 2017 afholdt Finanstilsynet konferencen med titlen 'Pension når garantierne forsvinder'. Emnet er meget aktuelt, for over de seneste år har mange danskere skiftet kurs, når det gælder deres pensionsopsparing. Opsparingsprodukter med fokus på sikkerhed og stabilitet – fortidens favorit – er ikke længere det mest almindelige. I dag vælger vi pensionsprodukter, som fokuserer på afkastmuligheder.

Men hvad er det, de nye yndlingsprodukter kan, som den tidligere pensionsfavorit mangler? Og trænger fortidens favorit til en renaissance?

Læs hele morgenkommentaren