15-02-2017 13:29

Hæderspris for ny viden om vacciner

SEB Pensions Hæderspris på 100.000 kr. går i 2017 til professor Peter Aaby. Den 72-årige Aaby har i årtier forsket i sammenhængen mellem vacciner og dødelighed særligt i lavindkomstlande og på den måde reddet tusindvis af børns liv.

Hædersprisen uddeles af Foreningen Danske Lægers Forsikring under SEB Pension, som mere end 110 år har ydet støtte til forskning og efterladte efter læger.

Peter Aaby, der er uddannet antropolog, har siden 1970'erne forsket i, hvordan vaccinationer virker i fattige lande. Det er takket være hans studier, at det i dag er dokumenteret, at vacciner imod eksempelvis kopper og mæslinger ikke bare beskytter børn imod disse sygdomme, men sænker selve børnedødeligheden i lavindkomstlande langt mere end forventet.

Positive bivirkninger

Nogle vaccinationer beskytter ganske enkelt imod mere end det, man vaccinerer imod, og har dermed en række "uspecifikke effekter" – positive vel at mærke. I både Guinea-Bissau og Danmark har Aabys forskning vist, at personer, som er vaccineret imod kopper eksempelvis bliver ældre end dem, der ikke er vaccineret.

Forskernes nye viden om disse "uspecifikke effekter" rejser det principielle spørgsmål, om det er klogt at stoppe vaccinationer imod sygdomme, der er udryddet. Polio og mæslinger forventes at være væk inden for 10 år – men Peter Aaby opfordrer med afsæt i sine forskningsresultater til, at børn fortsat skal vaccineres imod disse sygdomme.

"Hvis vi fjerner den levende polio-vaccine – som planlagt i 2020 – og mæslingevaccinen, vil det komme til at have meget negative effekter for sygeligheden i lavindkomstlande, fordi vi dermed mangler de gavnlige uspecifikke effekter af disse vacciner," som han udtrykker det.

Bl.a. takket være Aabys forskning overlever mere end 90 pct. af de nyfødte nu deres første leveår i Guinea-Bissau. For år årtier siden døde halvdelen af børnene inden de fyldte fem år.