30-01-2017 10:10

Har du styr på forsikringerne i din pension?

Forsikringer er en vigtig del af din pension. Her kan du sikre din og din families økonomi. 

Pension er mere end opsparing. Det er også forsikringer, som er helt afgørende for pensionskunder og deres pårørende. Det er her, du kan sikre, at familiens økonomi fortsat hænger sammen, hvis du bliver syg og ude af stand til at arbejde eller dør tidligt.

Behovet for forsikringer ændrer sig gennem livet. Det kan blandt andet ændre sig i takt med størrelsen på familien og med omfanget af familiens udgifter. Det afhænger dermed af den enkeltes livs- og familiesituation, hvordan de bør være dækket af forsikringerne.

De to vigtigste forsikringer er den, der sikrer dig, hvis du mister evnen til at gå på arbejde, og den, der sikrer din familie, hvis du skulle dø før pensionsalderen.

”Du kan sikre dig og din familie økonomisk, hvis du skulle blive syg og ude af stand til at arbejde, eller hvis du dør tidligt. Derfor er det vigtigt at have styr på, om du er forsikret godt nok. Det koster ganske lidt at forsikre sig tilstrækkeligt. 50 kr. mere om måneden kan betyde, at din familie får en halv mio. kr. ekstra, hvis du dør tidligt,” siger afdelingsdirektør i SEB Pension, Frank Pedersen.

Mangler du overblik over dine forsikringer?

Pensionskunder med en aftale via deres arbejdsgiver har typisk en pensionsordning, der består både af opsparing og forsikringer. Deres indbetaling går dermed både til at sikre en opsparing, de kan leve af som pensionister, og til at sikre en forsikringsdækning, mens de arbejder.

Ifølge brancheforeningen Forsikring & Pension bør flere have overblik over, hvordan de selv og deres familie er dækket i forsikringerne. Det viser en analyse foretaget af analysefirmaet Epinion for Forsikring & Pension tidligere i år. Heri fremgår det, at knap 45-46 procent af nordjyder, sjællændere, fynboer og sønderjyder har styr på, hvordan deres partner er dækket, hvis de selv dør i morgen. Det samme gælder for knap 39-40 procent af folk i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Som kunde hos SEB Pension kan du tage et e-Pensionstjek og få overblik over, om du er forsikret godt nok.

Det bør du tjekke i dine forsikringer

  • Dækning ved sygdom: Tjek hvordan du er dækket i din forsikring, hvis du skulle blive syg og miste evnen til at arbejde. Du bør være dækket, så du samlet via din forsikring og andre offentlige ydelser vil have en udbetaling på ca. 80 pct. af din nuværende løn. Det vil give dig mulighed for et forbrug svarende til dit nuværende, idet du ikke længere vil skulle betale AM-bidrag, transport til/fra job mm.
  • Dækning ved død: Tjek hvordan din familie er dækket i forsikringen, hvis du skulle dø tidligt fra dem. Afhængig af dine forsørgerforpligtelser bør du sikre, at din familie er sikre økonomisk mellem fem og ti år. En dækning svarende til to-tre årslønninger vil være dækkende til cirka 6,5-10 år – baseret på et forventet bidrag på ca. en tredjedel af familiens fællesudgifter.