02-01-2018 09:43

Høje kontorenter også i 2018

Kunder med Traditionel pension kan glæde sig over, at de også i 2018 får en af markedets bedste forrentninger af deres opsparing.

I rentegruppe 1, hvor nye kunder kommer ind, holder SEB Pension i 2018 fast i en kontorente på 3,25 pct. om året. Også fremadrettet forventer vi at kunne give en stabil og høj kontorente.

Kontorenten er et udtryk for, hvordan din opsparing forrentes i Traditionel pension. Så jo højere kontorente, jo bedre for dig.

Læs mere om Traditionel pension

I rentegrupperne 2, 3 og 4 fastholder SEB Pension kontorenten på 6 pct.

I din årsoversigt i e-Pension kan du se, hvilken rentegruppe du tilhører.

Alle kontorenter er opgjort før pensionsafkastskat til staten (PAL). Og de kan som tidligere ændres ved udgangen af en måned.