21-09-2017 09:14

Husk at søge om folkepension

Nye regler betyder, at hvis du vil være sikker på at få din folkepension til tiden, skal du selv sørge for at søge om pengene senest i den måned, du fylder 65 år.

Står du på tærsklen til at fylde 65 år og ser frem til at modtage din folkepension, skal du selv tage initiativ til at få pensionen udbetalt.

Fra og med 1. september 2017 modtager kommende folkepensionister nemlig ikke længere et orienteringsbrev med besked om, at det nu er tid til at ansøge om folkepension, hvis man ønsker den udbetalt fra den dag, man er berettiget til den.

Du kan tidligst søge om folkepension et halvt år inden, du fylder 65 år. Ansøgningen sker via www.borger.dk/folkepension.

Frem over hjælper vi dig. To måneder før du rammer folkepensionsalderen, sender vi dig en e-mail, der husker dig på at få søgt i tide. Du kan logge på e-pension og give os din e-mail, hvis du er i tvivl, om vi kan få fat i dig.

Søger du senere end ved udgangen af den måned, du fylder 65 år, kan du kun i visse tilfælde få udbetalt folkepension med tilbagevirkende kraft.

Hvis du fortsætter med at arbejde som 65-årig, har du mulighed for at udsætte folkepensionen. Du vil så få en højere folkepension resten af livet.

Tillægget forudsætter, at du arbejder et bestemt antal timer. Du kan læse mere om betingelserne for at opsætte folkepensionen på www.borger.dk/folkepension.