12-03-2018 12:58

Nu får du råd til at spare mere op

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale, der gør det mere attraktivt at spare op til pension. 

Fremover sørger et ekstra skattefradrag for, at du får flere penge udbetalt i løn hver måned, selv om du fortsætter din pensionsopsparing uændret.

Aftalen er anden del af den pensionsreform, som er vedtaget gennem det sidste års tid. Første del af pensionsreformen trådte i kraft 1. januar 2018 og vedrørte primært reglerne for alderspension og det tidspunkt, du tidligst kan få udbetalt din private pensionsopsparing, se mere her.

Den ny aftale medfører to vigtige ting for din pension:

  1. Et ekstra skattefradrag, hvis du indbetaler til pension
  2. Grundlaget for beskæftigelsesfradraget omfatter pensionsindbetalinger

Det ekstra skattefradrag omfatter alle fradragsberettigede pensionsindbetalinger, dvs. både dem du laver som privatperson og de arbejdsgiveradministrerede indbetalinger. Det ekstra fradrag bliver beregnet af de første 70.000 kr. af dine indbetalinger til pension. Indbetaler du mere end det, gælder de normale regler for fradrag for den overskydende del.

Fradraget udgør 12 pct. af pensionsindbetalingerne efter AM-bidrag op til 70.000 kr. for personer med mere end 15 år, til de når folkepensionsalderen. Er du ældre end det, når fradraget helt op på 32 pct.

Størst effekt tæt på pensionen

Det større fradrag tættere på pensionsalderen skyldes, at det er denne gruppe sidst i arbejdslivet, der hidtil har været hårdest ramt af problemer med, at privat opsparing til pension ikke har kunnet svare sig. Jo større en pensionsopsparing, jo mere modregning i ydelserne fra det offentlige.

"Det ekstra skattefradrag er et væsentligt fremskridt i kampen for at gøre det mere attraktivt for danskerne – særligt dem med få år tilbage på arbejdsmarkedet - at spare op til pension. Den gruppe får flere penge mellem hænderne her og nu, og de kan med fordel bruges, når de går på pension," siger Frank Pedersen, afdelingsdirektør i SEB Pension.

Så stor er gevinsten

Hvor stor bliver gevinsten ved den nye aftale? Maksimalt 5800,- kr. om året netto for en person tæt på pension. For dem med mere end 15 år til pensionering giver den op til 2200,- kr. om året efter skat.

Se hvordan de nye regler virker

Den anden del af aftalen, der udvider grundlaget for beskæftigelsesfradraget, er en fordel for dem, der tjener op til ca. 350.000 om året ekskl. pension. Denne gruppe vil i fremtiden ikke få beskåret deres beskæftigelsesfradrag, hvis de indbetaler en del af lønnen til en pensionsordning.

Aftalen om anden del af pensionsreformen ventes at blive vedtaget i løbet af foråret 2018. Den bliver i så fald indfaset over de næste tre år frem til 2020.