01-05-2017 15:08

Plusser til alle kunder i første kvartal

Plusser til alle kunder i første kvartal

Jo flere aktier, jo bedre. Sådan kan man sammenfatte første kvartal 2017 som pensionsopsparer. For jo mere risiko, du har haft på din opsparing, jo højere afkast har du fået i SEB Pension.

Markedspension har givet et afkast på mellem 0,2-4,7 pct. De yngste opsparere med mest risiko har fået den bedste forrentning. Tidspension gav et afkast på 2,4 pct. i årets første tre måneder.

Tjek dit afkast i Markedspension

Globale aktier leverede et afkast på 6 pct. i perioden, og danske aktier klarede sig endnu bedre med 8 pct. SEB Pension har siden nytår været overvægtet i aktier og haft en pæn andel danske aktier, og det er kommet kunderne til gode.

Også de alternative investeringer har været en gevinst for kunderne. Alternativer gav 1,7 pct. i afkast i første kvartal 2017. Siden starten af 2013 har den type investeringer bidraget med et samlet afkast på 68 pct.

"Alternative investeringer har været rigtig gode for kunderne i SEB Pension. Vi har igennem årene oparbejdet en stor ekspertise i denne type af investeringer, og de har vist sig at give meget fine afkast, når man tager risikoen i betragtning," siger investeringsdirektør Jørn Styczen.

Video: Alternative investeringer trak afkastet op i 2016

Alternativer er en samlebetegnelse for en stor gruppe af investeringer, der falder uden for de klassiske aktier og obligationer. Gruppen indeholder for eksempel infrastruktur og private equity, men også mange typer af mere speciel krediteksponering. Ofte tælles investeringer i ejendomme også med.

"Historikken viser, at vores alternative investeringer ofte kan hamle op med aktier, når det gælder afkast. Men afkastet for alternativer svinger langt mindre end aktier, og desuden bliver risikoen spredt på mange forskellige aktiver. Vi tror fortsat, at alternative investeringer vil give gode bidrag til afkast i fremtiden. Vi ligger generelt på et højt niveau i alternative investeringer, og fra 2017 har vi faktisk øget investeringerne i alternativer i vores markedsrenteprodukter og Tidspension."