06-06-2017 09:58

SEB Pension sælger flere hundrede lejligheder

SEB Pension har solgt en portefølje på omkring 340 ejerlejligheder i fire ejendomme nord for København til et selskab under Core Property Management P/S.

Porteføljen består af Vejlesøparken i Holte, Bavnehøj Park i Værløse – begge opført i starten af 1970'erne - samt Byporten, Hørsholm, og Elmely i Farum. De to sidstnævnte er opført i hhv. 1987 og 1993. Porteføljen har et samlet areal på ca. 33.000 m2 + kælder.

"SEB Pension har opført de pågældende boligejendomme tilbage i 1970'erne og 1980'erne. Boligerne har været udlejet i en årrække, senere har vi fulgt en strategi med løbende frasalg af dem, efterhånden som lejlighederne blev ledige," siger direktør i SEB Ejendomme Solveig Rannje.

"Vi har løbende fulgt udviklingen på ejerlejlighedsmarkedet og besluttede primo året sammen med vores rådgiver, Catella Corporate Finance, at teste markedet for, om der kunne opnås en attraktiv pris for porteføljen i et samlet salg til en investor. Det viste sig at være tilfældet."

Moderne boliger

"Vi er glade for, at vi har gennemføre et salg af porteføljen til en særdeles attraktiv pris til glæde for vores pensionskunder," siger Solveig Rannje.

Frasalget er et led i den overordnede ejendomsstrategi, hvor SEB Ejendomme fremadrettet vil investere i nyere energi- og omkostningseffektive ejendomme – erhverv såvel som boliger - under forudsætning af, at der kan opnås et attraktivt, risikojusteret afkast.