24-07-2017 09:38

Styr udenom modregning i folkepensionen

Er din indkomst for høj som pensionist, bliver din folkepension reduceret. Du kan både blive modregnet i folkepensionens grundbeløb og i pensionstillægget. Her kan du blive klogere på, hvornår modregningen går i gang – og hvad du kan gøre for at slippe for den.

Folkepensionen i Danmark består af to elementer:

  • Grundbeløb (73.920 kr. i 2017)
  • Pensionstillæg (78.612 kr. for enlige i 2017, ca. halvdelen du er gift)

Grundbeløbet

Grundbeløbet bliver kun beskåret, hvis du arbejder – og dermed tjener - for meget som pensionist. Er din lønindkomst over 316.200 kr., så bliver grundbeløbet sat ned. Og jo mere du tjener, jo større bliver modregningen. Tjener du mere end ca. 550.000 kr., så lyder modregningen på 100 pct., det vil sige at grundbeløbet helt forsvinder.

Hvis du arbejder efter folkepensionsalderen, er det en overvejelse værd at udskyde folkepensionen. På den måde kan du undgå hel eller delvis modregning i din folkepension, og samtidig får du et højere beløb udbetalt, når du begynder at få den udbetalt (det såkaldte ventetillæg).

Læs mere om fordelene ved at udskyde folkepensionen

Pensionstillægget

Pensionstillægget er afhængigt af al din indtægt – både lønindkomst og indtægter fra ratepensioner og livrenter. Modregningen starter ved en samlet indkomst på knap 70.000 kr. for enlige eller ved 140.000 kr. for de, som er gift eller samlevende.

Du får mest ud af pensionstillægget ved at udskyde udbetalingen af din ratepension og livrente længst muligt. Du kan enten vente med at få dem udbetalt en række år, eller strække udbetalingen over en længere periode.

Hvis du eksempelvis får ratepensionen udbetalt over 20 år i stedet for de klassiske 10 år, så falder din årlige indkomst. Det er for mange nok til at sikre sig det fulde pensionstillæg.

Tag et e-Pensionstjek og se effekten af at strække din ratepension ud over flere år. Log på via linket til højre. 

Læs mere om ratepension

Du kan også splitte din ratepension op i flere dele (delpension) og knytte et forskelligt udbetalingsmønster til hver del. Hvis du udskyder størstedelen af din ratepension eksempelvis i fem år, kan du i de første fem år starte udbetalingen af en mindre del af ratepensionen og på den måde igen holde dig under grænsen for det, du må have i indtægt. Det vil ofte kunne udløse fuldt pensionstillæg i perioden på her fem år.

Delpension - en overset finte

Tal med os om, hvordan du bedst sætter din pensionsøkonomi sammen. For strækker du ratepensionen ud eller deler den over i flere dele for at nedsætte indkomsten fra den, mangler du måske umiddelbart penge at leve for.

Her kommer din eventuelle friværdi, din øvrige opsparing og en eventuel kapitalpension eller aldersopsparing i spil.