Om SEB Ejendomme

SEB Pension er til stede både i Danmark og udlandet.

Geografisk er de danske ejendomme primært beliggende i Storkøbenhavn, Aarhus-området, Trekantsområdet og en række større provinsbyer.

SEB Pensions investeringer i danske erhvervsejendomme

Danske ejendomsinvesteringer udgør hovedparten af investeringerne, ca. 6,2 mia. kr. inkl. i kapitalandele i ejendomsselskaber pr. 31. december 2016.

Ejendomsporteføljen består pr. 31. december 2016 af knapt 40 ejendomme, der har et samlet udlejningsareal på godt 330.000 m². Hovedparten af porteføljen udgøres af erhvervsejendomme, der primært anvendes til kontor og administration.

SEB Pensions investeringer i udlandet

SEB's investeringsafdeling forestår SEB Pensions ejendomsinvesteringer i udlandet. Investeringerne foretages via ejendomsfonde. De udenlandske ejendomsinvesteringer udgjorde pr. 31. december 2016 i alt knap 1 mia. kr.