Om SEB Ejendomme

SEB Pension er til stede både i Danmark og udlandet.

Geografisk er de danske ejendomme primært beliggende i Storkøbenhavn, Aarhus-området, Trekantsområdet og en række større provinsbyer.

SEB Pensions investeringer i danske erhvervsejendomme

Danske ejendomsinvesteringer udgør hovedparten af investeringerne, ca. 6,3 mia. kr. inkl. i kapitalandele i ejendomsselskaber pr. 31. december 2015.

Ejendomsporteføljen består pr. 31. december 2015 af knapt 50 ejendomme, der har et samlet udlejningsareal på godt 370.000 m². Hovedparten af porteføljen udgøres af erhvervsejendomme med ca. 400 lejemål, der primært anvendes til kontor og administration. Hertil kommer en portefølje af restejerlejligheder, der sælges successivt via mæglere, efterhånden som de bliver ledige.

SEB Pensions investeringer i udlandet

SEB's investeringsafdeling forestår SEB Pensions ejendomsinvesteringer i udlandet. Investeringerne foretages via ejendomsfonde. De udenlandske ejendomsinvesteringer udgjorde pr. 31. december 2015 i alt knap 1 mia. kr.