Oplysningerne i PensionsInfo

SEB Pension leverer oplysningerne til Pensionsinfo. Disse er omhyggeligt udarbejdet efter de regler, som Forsikring & Pension har fastlagt

Oplysningerne, som vi sender til PensionsInfo, er de samme oplysninger, som er på din årlige pensionsmeddelelse fra SEB Pension.

Hvis der er forskel på pensionsmeddelelsen og PensionsInfo, så er det pensionsmeddelelsen, der er korrekt. Hvis du oplever forskelle, så må du meget gerne kontakte os. 

Hvordan finder vi oplysninger?

Alle oplysninger kommer fra SEB Pension. Alle oplysninger er aktuelle, og viser, hvordan situationen er på nuværende tidspunkt.

I de fleste tilfælde er oplysningerne de samme, som der fremgår af din årlige pensionsmeddelelse. Hvis du har ændret en aftale i SEB Pension er det det nye dækningsbevis som gælder.

Nogle oplysninger, som fx din pensionsopsparing (depotet), beregnes årligt. Prognosen, der viser hvor meget du kan forvente at få udbetalt, bliver også beregnet årligt.

SEB Pension benytter Forsikring & Pensions retningslinjer, de samfundsforudsætninger Forsikring & Pension fastlægger hvert år.

Hvis du sparer op via Markedspension og Link, så beregnes prognosen ved en forespørgsel fra PensionsInfo med udgangspunkt i beholdningen dags dato. (Den beregnes som antal units ganget med dagens kurs. Herefter fremskrives beholdningen ved brug af Forsikring & Pensions samfundsforudsætning med rentes rente). 

Hvornår leverer vi ikke oplysninger til PensionsInfo?

I visse situationer kan vi ikke levere oplysninger til Pensionsinfo. Det er typisk, hvis vi endnu ikke har afsluttet fx ændringer til dine forsikringer. 

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til din pensionsopsparing eller PensionsInfo, er du som altid velkommen til at kontakte os.

Du kan ringe til os på 33 28 28 28 eller skrive til seb@sebpension.dk. Du er også velkommen til at benytte vores chat funktion.

Gå til pensionsinfo.dk