Gebyroversigt

I gebyroversigten kan du få overblik over de gebyrer, du betaler som henholdsvis privat- eller firmakunde. Gebyrerne er gældende fra 1. januar 2017 og kan ændres ved fornyet anmeldelse til Finanstilsynet.

Der findes tre typer gebyrer. Som kunde skal du betale summen af de tre gebyrer.

Gebyrer for privatkunder

Traditionel pension
 PræmiebetalerPræmiefriPå pension
Pct. af præmie 2-11 pct.* 0 0
Styktillæg/gebyr 68 kr. pr. måned** 0,5 pct årligt af depotværdien*** 0,5 pct årligt af depotværdien***
Pct. af depot 0,2 pct.**** 0,2 pct.****

0

*Præmieomkostning er dog højst 5.000 kr. om året.

**Hvis man i stedet betaler årlig præmie, er styktillægget 508 kr. årligt. Ved halvårlig præmie er styktillægget 270 kr. pr. halve år, og ved kvartårlig præmie er styktillægget 148 kr. hvert kvartal.

***Omkostning er dog minimum 252 kr. årligt og maksimum 816 kr. årligt.

****Depotomkostning er dog højst 3.000 kr. om året. VIP-kunder betaler ikke depotomkostninger. (Man er VIP-kunde, hvis der betales 100.000 kr. i årlig præmie eller mere. Grænsen hedder 80.000 kr. for aftaler fra før 1. januar 1999)

Tidspension og Link
 PræmiebetalerPræmiefriPå pension
Pct. af præmie 2,5-3,5 pct.* 0 0
Styktillæg/gebyr 0 0 0
Pct. af depot 0,25 pct.** 0,25 pct.**

0,25 pct.**

 *Præmieomkostning er dog højst 5.000 kr. om året

**Depotomkostning er mindst 750 kr. om året og højst 3000 kr. om året. VIP-kunder betaler ikke depotomkostninger. (Man er VIP-kunde, hvis der betales 100.000 kr. i årlig præmie eller mere. Grænsen hedder 80.000 kr. for aftaler fra før 1. januar 1999)

Gebyrer for kunder med firmapension

Traditionel pension
 Præmiebetaler
Pct. af præmie 0,25-2,00 pct.*
Styktillæg/gebyr 0
Pct. af depot 0

*Præmieomkostning er dog højst 900 kr. om året

En kunde kan have flere aftaler. En aftale hørende til en firmakunde bliver lavet om til en privatkunde-aftale ved pensionering, eller når præmiebetalingerne ophører (præmiefri).

Tidspension og Link
 Præmiebetaler
Pct. af præmie 0,25-4,5 pct.*
Styktillæg/gebyr 0
Pct. af depot 0

*Præmieomkostning er dog højst 900 kr. om året

En kunde kan have flere aftaler. En aftale hørende til en firmakunde bliver lavet om til en privatkunde-aftale ved pensionering, eller når præmieindbetalingerne ophører (præmiefri).

Gebyrer for både privat- og firmakunder

Genkøbs- og jobskiftegebyr* 1.850 kr.
Tvangsgenkøbsgebyr** 500 kr.
Mortifikationsgebyr*** 200 kr.
Link servicegebyr 1.850 kr.

Genkøbsgebyrer efter opnået pensionsalder
 
Genkøb af kapitalpensioner 500 kr.
Hvis mere end et delvist genkøb inden for samme
kalenderår udgør gebyr for efterfølgende delvise genkøb
1.850 kr.
Genkøb af både rate/rente og kapitalpension 1.850 kr.
Genkøb af rate og/eller rente 1.850 kr.

*Genkøbsgebyr for aftaler tegnet før 1. juli 1994 er højst 1.850 kr. Genkøbsgebyr opkræves pr. produkt.

**Selskabet er i visse situationer berettiget til at udbetale tilbagekøbsværdien (tvangsgenkøbe). Det kan f. eks. forekomme, hvis forsikringsydelserne er under et vist niveau.

***Mortifikationsgebyr betales, når originalpolicen er bortkommet.