Overførsel af små opsparinger

Resten af 2016 kan du gebyrfrit overføre en opsparing, som du ikke længere indbetaler på (en fripolice), til en anden opsparing, som du stadig indbetaler til (en aktiv police) enten i SEB Pension eller i andet selskab.

Betingelserne for, at overførslen kan ske gebyrfrit er:

  1. Fripolicens værdi er mindre end 20.000 kr. på tidspunktet, hvor du anmoder om overførsel.
  2. Fripolicen skal oprindelig være oprettet som led i et ansættelsesforhold via en arbejdsgiver, hvor der var obligatorisk medlemskab, og hvor Jobskifteaftalen var gældende.
  3. Fripolicen skal overføres til en aktiv police i et ansættelsesforhold i henhold til Jobskifteaftalen.

Gebyrfriheden gælder både ved overførsel indenfor SEB Pension og ved overførsel ud af SEB Pension.Gebyrfriheden gælder ikke:

  1. Fripolicer, der er oprettet i privat regi.
  2. Fripolicer, der flyttes til en privat pensionsordning eller flyttes udenom Jobskifteaftalen.
  3. Fripolicer, der genkøbes uden overførsel til en aktiv police.

Rådgivning

Inden en overførsel gennemføres, er der en række ting, som du bør overveje:

  • Er det muligt at overføre, f.eks. ved overførsel fra en skattekode eller produkttype til anden.
  • Er det fordelagtigt at overføre, f.eks. hvis du fortaber retten til bestemte forsikringsdækninger eller en højere grundlagsrente (som er bestemmende for størrelsen af en ydelsesgaranti i Traditionel opsparing)

Ofte vil det være en fordel at overføre sin fripolice til en aktiv police, da omkostningerne ved at administrere fripolicen med tiden "spiser" den lille opsparing op. Er du i tvivl bør du kontakte os for nærmere rådgivning. Hvis du ønsker at overføre din fripolice til et andet selskab, bør du kontakte dette selskab for nærmere rådgivning.

Kontakt os for nærmere rådgivning

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os på telefon 33 28 28 28 eller på e-mail seb@sebpension.dk.