Skattereform 2012

Fristen for ændring til aldersforsikring med rabat er forlænget til at gælde 2015. Har du givet os besked senest 3. september 2015, ændrer vi din opsparing i slutningen af året. Det er ikke længere muligt at bede om overførsel af kapitalpensionen med rabat. 

1. januar 2013 blev fradraget  for indbetaling til kapitalpension fjernet. Derfor er det ikke længere attraktivt at spare op i en kapitalpension.

Dit opsparingsbehov er dog stadig det samme, og da vi anbefaler, at du sparer op med fradragsret for indbetalingerne, har vi tilladt os at ændre din aftale for at tilgodese disse behov.

Ændringen betyder, at din tidligere indbetaling til kapitalpension fra og med 2013 i stedet bliver sat ind på en ratepension. Er din samlede indbetaling efter ændringen over 51.700 kr. (2015) på en ratepension enten hos os eller i andet pensionsselskab, skal den overskydende indbetaling ske til en livslang pension for at opretholde dit skattefradrag.

Er det en fordel af betale afgift på din kapitalpension?

Den nye frist

Fristen for at ændre din kapitalpension til en aldersforsikring - og på den måde spare 2,7 % i skat - er forlænget til udgangen af 2015. 

Hvis du derfor ikke nåede det i 2014, har du nu muligheden for at få afregnet afgiften og derved spare 2,7 % i afgift. Du skal dog være opmærksom på, at SEB Pension senest den 3. september 2015 skal have besked, hvis du ønsker at afregne afgiften. Du kan gøre alt dette online ved at logge på e-pension med dit NemID.

Log på e-Pension 

Afregningen over for Skat først sker i slutningen af 2015. Hvis tilbuddet fra politisk hold forlænges  yderligere, venter vi til 2016 med at gennemføre skiftet, hvis din pension er en traditionel opsparing. Du får skriftlig besked, så snart afgiftsberigtigelsen er gennemført og kapitalpensionen er ændret til en aldersforsikring. Tidspunktet for afgiftsberigtigelsen har ikke betydning for dig som kunde. 

Læs mere om dine muligheder for at få rabat
Læs vores spørgsmål og svar om skattereformen