Sociale ydelser - takster 2017

Her fra siden får du et overblik, hvad du kan få i sociale ydelser, folkepension og førtidspension.

Sociale ydelser

Satserne er fra 1. januar 2017:

Arbejdsløshedsdagpenge 220.740 kr. pr. år
Sygedagpenge (52 uger) 220.740 kr. pr. år
Førtidspension - enlige 220.944 kr. pr. år
Førtidspension - gifte/samlevende 187.800 kr. pr. år
Folkepension (grundbeløb) 73.920 kr. pr. år
Folkepension pensionstillæg - Reelt enlige 78.612 kr. pr. år
Folkepension pensionstillæg - gifte/samlevende 38.676 kr. pr. år
Efterløn

Størrelsen af din efterløn afhænger af bl.a. af, hvornår du går på efterløn, dine pensionsforhold, om du arbejder, og hvor meget du arbejder. Du kan højst få efterløn med et beløb, der svarer til den dagpengesats, du ville være berettiget til, hvis du i stedet var ledig.

100 % dagpengesats for fuldtidsforsikrede 220.740 kr. pr. år
91 % dagpengesats for fuldtidsforsikrede 200.980 kr. pr. år

Folkepension

Har du arbejde ved siden af livet som folkepensionist, vil grundbeløbet blive reduceret:

 IndtægtsgrænseBortfaldsgrænse
Aftrapning af grundbeløb    
Reelt enlige 316.200 kr. 556.400 kr.
Gifte 316.200 kr. 556.400 kr.
Aftrapning af pensionstillæg    
Reelt enlige 69.800 kr. 324.200 kr.
Gift/samlevende 140.000 kr. 260.800 kr.
Samgifte 140.000 kr. 381.700 kr.
Førtidspension

Har du eller din ægtefælle eller samlever arbejde, efter du er gået på førtidspension, vil pensionen blive reduceret:

Opgørelse af indtægter - førtidspension: 
Fradrag i ægtefællens/samleverens indtægt 189.096 kr. pr. år
Max. beløb for ægtefælleindtægten 246.200 kr. pr. år
Fradrag i ægtefællens/samleverens samlede indtægt 120.100 kr. pr. år
Fradrag - enlig 75.800 kr. pr. år
Bortfaldsgrænse for førtidspension  
Gift/samlevende med ikke pensionist 730.400 kr. pr. år
Enlige 793.800 kr. pr. år

Har du spørgsmål om, hvordan din økonomi kommer til at se ud, er du også velkommen til at kontakte os.