Skatteregler og lovgivning

Få fradrag i din personlige indkomst.

En af fordelene ved opsparing til pension er, at du får fradrag i din personlige indkomst af indbetalingerne.

Du kan næsten få fradrag for alle indbetalinger uanset størrelsen – der er dog nogle begrænsninger, som du skal være opmærksom på.

  • Ratepension - max 52.400 kr. (2016) 
  • Livrentepension - ubegrænset - ti års regel for privattegning > 48.200 kr. (2016)
  • Aldersforsikring  - ingen fradragsret max 28.900 kr. (2016) og fordelagtig afkastbeskatning

Det vil oftest være en fordel at indbetale til en ratepension, hvis du har en personlig indkomst på over 467.300 kr. (2016/efter AMB), som gør, at du betaler topskat. Hvis du samtidigt sørger for, at udbetalingerne bliver spredt over så lang en periode, at de ligger under topskatten, så får du en skattemæssig gevinst på 15 %-point.

En anden fordel ved at spare op på pension er den skat, som du skal betale af det løbende afkast. Der er kun 15,3 % skat af afkastet på pensioner, mens afkastet af kapitalværdier uden for pensionen - alt efter omstændighederne - beskattes med cirka 30% (2016) - 42 % (2016).

Her kan du se de skattemæssige fordele forbundet med pensioner:

 

 KapitalpensionRatepensionLivrenteAldersforsik.
Fradragsværdi 2016   ca. 52 %* ca. 52 %* 0 %
Skat af afkast 15,3% 15,3 % 15,3 % 15,3 %
Skat af udbetaling 40 % i afgift Personlig indkomstskat Personlig indkomstskat 0 %
Skat hvis pensionen bliver ophævet før det 60./62. år 52 % i afgift 60 % i afgift 60 % i afgift 20 %
Skat ved død 40 % i afgift 40 % i afgift** 40 % i afgift** 0 %

* Fradragsværdien er sammensat af kommunalskat inkl. sundhedsbidrag (ca. 30% i 2016) i en gennemsnitskommune, bundskat (9,08 %) og topskat (15 %). Skatten, og dermed fradragsværdien, kan dog ikke overstige skatteloftet på 51,95 % plus evt. kirkeskat.

** Ægtefælle, samlever eller børn under 24 år kan i stedet vælge personlig indkomstskat.

Når du indbetaler via din arbejdsgiver, sker fradraget på en lidt anden måde. Du betaler blot skat af et mindre beløb på din lønseddel, idet indbetalingen til pension bliver trukket fra, inden du betaler skat. I den sidste ende er der ingen forskel på fradraget, om du indbetaler selv eller din arbejdsgiver gør det. Skatten på udbetalingerne er også de samme, om du indbetaler på den ene eller anden måde.