Investeringerne i Markedspension

Markedspension Aktie+

Puljen investerer primært i aktier, men også i andre finansielle produkter.

Markedspension Kredit

Puljen investerer i obligationer i virksomheder og vækstlande (højrisiko-obligationer) samt andre finansielle produkter.

Markedspension Obligationer

Puljen investerer bredt i obligationsprodukter, herunder danske og europæiske realkredit- og statsobligationer, ejendomme samt andre finansielle produkter.

Markedspension Korte Obligationer

Puljen investerer overvejende i korte obligationer med højst mulig kreditvurdering – f.eks. papirer udstedt af staten.

SEB Pensions investeringsstrategi

SEB Pensions investeringsstrategi er styret ud fra et ønske om at skabe en portefølje, som er langtidsholdbar og bredt diversificeret både i likvide og illikvide investeringsklasser.

SEB Pension fokuserer på en bred risikospredning i porteføljerne, både på aktivklasser og managers. Aktiv management anvendes på komplicerede aktivklasser, hvor der er værdi i en god manager, mens vi i store, gennemanalyserede markeder som f.eks. amerikanske aktier investerer stort set som indekset.