Afkast i Tidspension

Sådan har obligationsrenten og fondsafkastet udviklet sig i 2017.

Nedenfor er angivet den obligationsrente, som bliver lagt til din Pensionskonto, samt fondsafkastet i Tidspensionsfonden. Fondsafkastet - fratrukket obligationsrenten til Pensionskontoen - bliver også lagt oven i din Udjævningskonto.

Fondsafkastet og obligationsrenten er opgjort før betaling af pensionsafkastskat*. 

Fondsafkast

Fondsafkastet er angivet på månedlig basis og år til dato.

 JanFebMarAprMajJun 
Fondsafkast i procent,
pr. måned **
0,21  1,81  0,35        
  Jul Aug Sep Okt Nov Dec År til dato
              2,39

 

Obligationsrente

Obligationsrente er angivet på månedlig basis og år til dato.

 JanFebMarAprMajJun 
Obl.rente i procent,
pr. måned **
0,13  0,11  0,13  0,12      
  Jul Aug Sep Okt Nov Dec År til dato
              0,49

 Sidst opdateret 6. april 2017

 

*Pensionsafkastskat udgør 15,3 % af afkastet.

** Renter og afkast er afrundet til to decimaler.

 

Obligationsrenten er i 2017 baseret på et af SEB Pension valgt obligationsindeks. Fra 1. september 2016 og frem er obligationsrenten fastsat til en årlig rente på 1,5 % før pensionsafkastskat. Det valgte obligationsindeks bliver løbende overvåget, og obligationsrenten kan ændres af bestyrelsen i SEB Pensionsforsikring A/S.