Traditionel pension

Til dig, der ønsker en opsparing med garanti for pensionsudbetalingen og et stabilt afkast.

  • Garanti for pensionsudbetalingerne
  • Sikkerhed og stabilitet
  • En af markedets højeste kontorenter

Produktet er kendetegnet ved, at pensionsselskabet løbende fastsætter en kontorente ud fra kundernes fælles reserver samt forventningerne til det fremadrettede investeringsafkast. Er der samlet overskud, når året er gået, vil en del heraf kunne forøge de fælles reserver - som du så kan nyde godt af i de perioder, hvor det faktiske afkast er mindre end kontorenten.

Den garanterede udbetaling fra din opsparing i Traditionel pension er baseret på en gennemsnitlig rente, der fra 1. april 2011 er fastsat til 0,5% pr. år i henhold til Finanstilsynets regler. Har du etableret en Traditionel pension før 1. april 2011, vil dele af din garanterede udbetaling dog være baseret på en højere gennemsnitlig rente.

Dine investeringer bliver styret af eksperter

Du skal ikke selv bruge tid eller energi på at følge investeringsmarkederne. Vores eksperter følger løbende sammensætningen af investeringerne og investerer i et miks af aktier, ejendomme, obligationer og andre investeringsaktiver.

 

Kontorente i SEB Pension

Kontorenten er den rente, vi forrenter opsparing i Traditionel pension med.

Se vores aktuelle og historiske kontorente her

Rente-, omkostnings- og risikogruppe

Fra 1. januar 2011 indførte vi forskellige rente-, omkostnings- og risikogrupper.

Læs mere her