Afkast og forrentning

Afkast i Traditionel Pension

Kontorenten er den rente vi  forrenter opsparing i Traditionel pension med ydelsesgaranti med. 

Læs mere, om kontorenten i Traditionel Pension 

Afkast i Tidspension

Tidspension er til dig, der ønsker mulighed for højt afkast samtidig med sikkerhed og stabilitet i pensionsudbetalingerne. 

Læs mere, om afkastet i Tidspension

Afkast i Markedspension

Markedspension henvender sig til dig, der ønsker en investerings-strategi tilpasset din alder og risikoprofil – uden selv at sidde med investeringsbeslutningerne. 

Læs mere, om afkastet i Markedspension

Afkast i Link Pension

Vil du selv bestemme, hvad din pensionsordning bliver investeret i, så er SEB Link det rette valg. Vælg fra en bred og attraktiv vifte af muligheder blandt velrenommerede, internationale fonde og danske investeringsforeninger. 

Læs mere, om afkast i Link