Livsforsikring

Et liv i balance for dine medarbejdere og deres nærmeste

  • Sikrer et stort beløb - eller mange små - hvis medarbejderen dør
  • Medarbejderen sikrer sine nærmeste økonomisk
  • Mulighed for at oprette en børnepension

Det er godt og trygt for dine medarbejdere at have en livsforsikring, hvis de mister livet. Den sikrer at deres nærmeste får den udbetalt, uanset om dødsfaldet skyldes sygdom eller ulykke.

Behovet for en livsforsikring ændrer sig gennem livet. I SEB Pension tager vi ansvar for, at din fordeling mellem opsparing, sundhed og forsikring altid balancerer med dine ønsker. 

Et stort beløb – eller mange små

Medarbejderen kan selv bestemme, hvor meget de efterladte skal have i hånden. Og om hele forsikringen skal udbetales på én gang eller i rater. Jo mere medarbejderen ønsker at betale, jo bedre sikres de nærmeste økonomisk. 

Børnepension - den store forskel for de små

Har en af dine medarbejdere børn, som de ønsker at tilgodese, kan de få en særlig forsikring, der kommer til udbetaling, hvis de skulle dø. Udbetalingen kan fortsætte helt op til børnenes 24. år.

Børnerente kompenserer naturligvis på ingen måde for det personlige tab af en mor eller far. Men den kan være med til at gøre det bare en lille smule lettere at komme videre i livet.

Hvis der bliver brug for livsforsikringen

Vi får næsten altid direkte besked fra de offentlige myndigheder om et dødsfald i løbet af 5 hverdage, og dine efterladte skal derfor ikke foretage sig noget. Vi henvender os til dem. 

Livsforsikring i Forenede Gruppeliv

Hvis I har tegnet en gruppelivsforsikring hos os i Forenede Gruppeliv, skal de efterladte heller ikke foretage sig noget. Vi giver Forenede Gruppeliv besked om dødsfaldet.

Hvis medarbejderen bor i udlandet

Er din medarbejder bosat i udlandet og dør, kan der gå lang tid, før vi får besked om dødsfaldet. Det kan derfor være en god idé for deres efterladte at kontakte os. 

Hvad kan I gøre?

Hvis I vil være sikre på, at vi har fået besked om et dødsfald, er enten I eller de pårørende velkomne til at ringe på telefon 33 28 27 32.