Ændring af pensionsbidrag

En gang om året bliver pensionsordningen tilpasset medarbejderens løn.

For at sikre at den enkelte får de rigtige forsikringer, har vi brug for at kende de nye pensionsgivende lønninger. Ca. 1 måned før den aftalte reguleringsdato bliver du kontaktet og mindet om reguleringen – og om vigtigheden af at ajourføre virksomhedens lønsystem med den nye bidragsprocent og løn.

Hvis du vil ændre pensionsbidraget

Pensionsbidraget bør altid passe til den enkelte medarbejders løn og ansættelsesforhold. Så hvis en medarbejders bidrag stiger ekstraordinært meget skal du kontakte os for at få det ændret.

Vi tager også imod frivillige bidrag

Ønsker en medarbejder at forhøje indbetalingen eller ændre sine forsikringer, skal du også kontakte os.

 

Administration af firmaets pension sker i e-Pension

Læg oplysningerne direkte i e-Pension

Hvis du administrerer firmaets pensionsordning via e-Pension, skal du logge på e-Pension, og klikke på menupunktet "Ændring af løn". Her kan du downloade en medarbejderliste med de lønninger, som vi har registreret på jeres medarbejdere lige nu. Her finder du også en vejledning til, hvordan du let uploader en ny medarbejderliste med de nye lønninger og foretager lønændringerne.

Log på e-Pension nu
Læs mere om e-Pension

 

Oplysninger når I ikke benytter e-Pension

Brug vores skabelon, og send oplysningerne via fil 

Hvis du ikke administrerer firmaets pensionsordning via e-Pension, så skal du oplyse de nye lønninger til os ved at bruge vores regneark. Læs vejledningen nedenfor, og klik derefter på linket nederst på siden for at hente regnearket.

Eget lønudtræk

I er også velkommen til at sende jeres eget elektroniske udtræk med medarbejdernes fulde CPR-nr. og gage. Vi foretrækker at modtage oplysningerne som Excel-regneark (xls-fil), men kan også håndtere andre formater, f.eks. csv-fil eller txt-fil. OBS! Vi kan ikke bruge oplysningerne, hvis de kommer som PDF-fil. 

Du kan sende lønudtrækket til os på mail, USB-drev eller eventuelt cd-rom. Du kan se vores adresse nedenfor.

 

Vejledning til oplysninger via fil

Regneark

Regnearket findes i 2 versioner. Den første med plads til 250 medarbejdere, den anden med plads til 5.000 medarbejdere.

Højreklik på et af de to link nederst på siden for at gemme den version der passer til jeres firma.

Åben regneark

Når du åbner regnearket bliver du spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer. Her skal du vælge "Med makroer".

Hvad er en makro?

En makro er en kode som f.eks. kan forenkle/automatisere processer i et regneark. Dette regneark indeholder to makroer. Den første hjælper dig med at udfylde "obligatoriske oplysninger", og den anden giver mulighed for at printe en tilpasset gageliste.

Brug af regneark
  1. Udfyld indtastningsformularen (eller direkte i celle F22-F26).
  2. Udfyld CPR-nr. i kolonne A.
  3. Udfyld gage i kolonne B.
  4. Når alle indlæsninger er foretaget gemmes regnearket (gem som "gage_ååååmmdd_firmanavn.xls").
  5. Nu er regnearket klar til at blive sendt til os.
    • Du kan sende det på mail til nygage@sebpension.dk (husk at vedhæfte regnearket).
    • Eller du kan sende en cd-rom til vores postadresse.
Postadresse

SEB Pension
Att.: Henning Simonsen
Postboks 100
Bernstorffsgade 50
0900 København K

Download regneark

Højreklik på den version som passer på jeres firma, og vælg "gem destination som" / "save target as". Vælg herefter den mappe du ønsker at gemme det i, og omdøb evt. filnavnet.

gage250_skabelon.xls
gage5000_skabelon.xls