Orlov

Der er to former for orlov – som har betydning for håndteringen af pensionsaftalen.

  • Orlov med fuld løn og pensionsbidrag
    Har en medarbejder orlov, og du betaler fuld løn i orlovsperioden, skal du ikke gøre noget.
  • Orlov uden fuld løn og pensionsbidrag
    Når en medarbejder er på orlov uden løn, bliver der ikke betalt pensionsbidrag. Du skal derfor tage stilling til, hvordan pensionsordningen skal behandles i orlovsperioden, da forsikringerne ellers kan blive nedsat eller bortfalde helt.
Når orloven begynder...

Senest 1 måned før orlovsperioden begynder, udfylder og sender du os den erklæring om orlov, du finder nederst på denne side.

...og når den slutter

Når orlovsperioden ophører, skal du udfylder og sender du os erklæringen om ophør af orlov, som også er nederst på siden. Er der behov for det, tilbyder vi at rådgive medarbejderen om de forskellige muligheder.

Giv besked gennem BS

Har du en aftale med os om at bruge InformationsService, kan du også give os besked både orlovens start og ophør gennem BS. Det kan du gøre ved henholdsvis sidste lønkørsel før orlov, og første lønkørsel efter medarbejderen igen er begyndt at arbejde.

Erklæring om orlov
Erklæring om ophør af orlov