Investeringerne i Link

Fonde i SEB Link.

Vores samarbejdspartnere i investeringsforeningerne er professionelle finansfolk, der løbende overvåger og reviderer sammensætningen i fondene.

SEB Link samarbejder med en række eksterne fondsudbydere af såvel aktie- som obligationsfonde. Ved udvælgelsen af investeringsforeningerne og de udbudte fonde lægger SEB Link hovedvægten på følgende kriterier:

Fondens udvikling
  • Stabilitet i den opnåede udvikling, dvs. udviklingen over flere år
  • Størrelsen af fonden
  • Investeringsforeningens omdømme
  • Investeringsforeningens organisering og bagland
Dem arbejder vi sammen med: