Afkast for Markedspension

Her kan du se, hvordan afkastet har udviklet sig i 2017.

Højeste risikoprofil

Gruppe AlderAprilÅr til dato
1 <41 1,4% 6,2%
2 41-43 1,4% 6,2%
3 44-46 1,4% 6,2%
4 47-49 1,4% 6,2%
5 50-52 1,4% 6,2%
6 53-55 1,4% 6,2%
7 56-58 1,3% 5,8%
8 59-61 1,3% 5,5%
9 62-64 1,2% 5,2%
10 65-67 1,2% 4,9%
11 68-70 1,1% 4,5%
12 fra 71 1,1% 4,2%

Højeste risikoprofil startede december 2013.

 

Høj risikoprofil

Gruppe AlderAprilÅr til dato
1 <41 1,4% 6,2%
2 41-43 1,4% 6,2%
3 44-46 1,4% 6,2%
4 47-49 1,4% 6,2%
5 50-52 1,3% 5,7%
6 53-55 1,2% 5,2%
7 56-58 1,2% 4,8%
8 59-61 1,1% 4,4%
9 62-64 1,0% 4,0%
10 65-67 0,9% 3,6%
11 68-70 0,9% 3,3%
12 fra 71 0,8% 3,0%

Høj risikoprofil hed indtil december 2013 Høj Aktieandel 

 

Middel risikoprofil

Gruppe AlderAprilÅr til dato
1 <41 1,2% 5,1%
2 41-43 1,2% 5,1%
3 44-46 1,2% 5,1%
4 47-49 1,2% 4,7%
5 50-52 1,1% 4,3%
6 53-55 1,0% 4,0%
7 56-58 1,0% 3,7%
8 59-61 0,9% 3,3%
9 62-64 0,8% 3,0%
10 65-67 0,7% 2,7%
11 68-70 0,6% 2,3%
12 fra 71 0,6% 2,0%

Middel risikoprofil startede december 2013.

 

Lav risikoprofil

Gruppe AlderAprilÅr til dato
1 <41 1,0% 3,7%
2 41-43 1,0% 3,7%
3 44-46 0,9% 3,4%
4 47-49 0,9% 3,2%
5 50-52 0,8% 2,9%
6 53-55 0,8% 2,6%
7 56-58 0,7% 2,4%
8 59-61 0,7% 2,2%
9 62-64 0,6% 2,0%
10 65-67 0,5% 1,7%
11 68-70 0,4% 1,4%
12 fra 71 0,3% 1,1%

Lav risikoprofil hed indtil december 2013 Mellem Aktieandel.

 

Laveste risikoprofil

Gruppe AlderAprilÅr til dato
1 <41 0,8% 2,9%
2 41-43 0,8% 2,5%
3 44-46 0,7% 2,3%
4 47-49 0,7% 2,1%
5 50-52 0,7% 1,9%
6 53-55 0,6% 1,8%
7 56-58 0,6% 1,6%
8 59-61 0,5% 1,4%
9 62-64 0,5% 1,3%
10 65-67 0,4% 1,1%
11 68-70 0,3% 0,7%
12 fra 71 0,1% 0,3%

Laveste risikoprofil hed indtil december 2013 Lav aktieandel.

 
Afkast for januar. Opdateret 3. maj 2017.
Afkast er afrundet til en decimal.
Alle tal er i procent.

Beregning af afkast

Afkastet i Markedspension opgøres før fradrag af pensionsafkastskat (PAL) og beregnes månedsvis med udgangspunkt i afkastet fra de underliggende fonde som Markedspension investerer i. De enkelte fondes afkast er beregnet ud fra ændringen i indre værdi efter fradrag af fondenes omkostninger. Opgørelsen følger retningslinjerne fra Forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring & Pension for opgørelse af afkast på unik link opsparing.

Du skal være opmærksom på, at afkastet på din pensionsopsparing kan afvige fra det afkast vi opgiver for Markedspensions enkelte grupper. Det kan blandt andet skyldes, at afkastet på din opsparing er opgjort ud fra de faktiske børskurser, der handles til ved køb og salg. Disse kurser svarer ikke nødvendigvis til fondenes indre værdi på handelstidspunktet. Hertil kommer, at indbetalinger, løbende omkostninger, køb og salg af units samt andre dispositioner, der finder sted i en afkastperiode, påvirker dit faktiske afkast.