Sammenlign opsparingsprodukterne

Her kan du se et overblik over de forskellige opsparingsprodukter. I SEB Pension kalder vi dem Traditionel, Markedspension, Link og Tidspension.

Brug sammenligningen, når du vurderer, om du sparer nok og rigtigt op.

Dit behov for pension kan ændre sig, hvis du fx stiger meget i løn eller får brug for en høj grad af økonomisk fleksibilitet på pensionstidspunktet.