Tidspension med garanti

Både mens du sparer op og når du skal have din pension udbetalt, investerer vi din opsparing i en relativ stor andel aktier og lignende aktiver. På den måde forventer vi et højt afkast på lang sigt. Andelen af aktier mv. kan variere. Vores målsætning er at have 50-70 % aktier og lignende aktiver i hele perioden.

Selvom investeringsafkastene svinger fra år til år, vil den rente, du får tilskrevet din Pensionskonto være mere stabil. Det bliver den fordi investeringsafkastet - både positivt og negativt – bliver udjævnet over årene via din egen Udjævningskonto. Udjævningen af afkastet sikrer, at du også får mere stabile udbetalinger, når du går på pension.