Livrente

Få et beløb hver måned resten af livet.

Flere og flere danskere levere længere og længere. Så vil du være sikret økonomisk, fra du går på pension og resten af livet, anbefaler vi, at din pensionsopsparing bliver udbetalt som en livrente.

Økonomisk tryghed i al fremtid

Som på en ratepension kan du trække dine indbetalinger fra i din personlige indkomst. Udbetalingerne kan tidligst begynde, når du bliver 60 år.

Garanti for både dig og din familie

Udbetalingerne stopper normalt, når du dør. Medmindre du forinden har aftalt en garantiperiode, så din ægtefælle eller dine arvinger får glæde af opsparingen – livsvarigt eller i en aftalt periode.

Du kan ikke ændre din livrente til en alderspension eller ratepension. Vent derfor med at vælge livrente, til du nærmer dig pensionsalderen og bedre kender dine behov.