Opdaterede forretningsbetingelser for privatkunder

Varsling af nye almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Wealth Management og Brokontokunder.

Med virkning fra den 1. september 2015 træder nye almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i kraft. Der er tale om både redaktionelle ændringer og enkelte indholdsmæssige ændringer.

Ændringerne betyder bl.a.:

  • at SEB fremover kan indføre nye priser i løbende aftaleforhold med et varsel på 3 måneder. Det gældende varsel for tilsvarende ændringer er 6 måneder
  • at SEB får ret til at få refunderet beløb, som SEB lægger ud på dine vegne. Det kan f.eks. være skatter og afgifter samt udgifter til kommunikation.

Har du indgået specifikke aftaler med SEB, gælder vilkårene i disse aftaler fortsat.

Såfremt du ikke inden den 1. september 2015 har meddelt os, at du ikke kan godkende disse ændringer, anses du for at have godkendt ændringerne. Hvis du ikke kan godkende ændringerne, bedes du venligst kontakte os.