Opdaterede forretningsbetingelser

Varsling af nye almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder i Wealth Management og Merchant Banking.

Med virkning fra den 1. september 2015 træder nye almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder i kraft. Der er tale om både redaktionelle ændringer og enkelte indholdsmæssige ændringer.

Ændringerne betyder bl.a.:

  • at SEB får ret til at få refunderet beløb, som SEB lægger ud på dine vegne. Det kan f.eks. være skatter og afgifter samt udgifter til kommunikation
  • at SEB og I kan opsige jeres aftaler om brug af betalingstjenester med 14 dages skriftligt varsel. Dette varsel var tidligere 1 måned.

Har du indgået specifikke aftaler med SEB, gælder vilkårene i disse aftaler fortsat.

Såfremt I ikke, inden den 1. september 2015, har meddelt os, at I ikke kan godkende disse ændringer, anses I for at have godkendt ændringerne. Hvis I ikke kan godkende ændringerne, bedes I venligst kontakte os.