Gå til søgefunktion Gå til indhold

Vilkår for e-Boks

1. Definitioner

e-Boks er en personlig postkasse på internettet. I e-Boks kan kunden modtage elektronisk post fra en række udbydere, fx kundens SEB Netbank, kommune m.v.

2. Valg af elektronisk post

2.1 Denne tillægsaftale fastlægger vilkårene for kundens modtagelse af elektroniske udskrifter fra Skandinaviska Enskilda Banken i kundens e-Boks.

2.2 Kunden vælger hermed, at meddelelser og udskrifter fra Skandinaviska Enskilda Banken fremsendes som elektronisk post til kundens e-Boks, og fremsendelse af udskrifter på papir fravælges. Kunden vælger og fravælger postgrupperne i e-Boks, eksempelvis konto, årsoversigter, fondshandel og depot. Hvis kunden fravælger en postgruppe vil kunden ikke længere modtage denne post i e-Boks, men som før aftalt med Skandinaviska Enskilda Banken. Skandinaviska Enskilda Banken forbeholder sig dog ret til at sende udskrifter som papirbaseret post.

2.3 Aftalen omfatter samtlige af kundens nuværende og fremtidige konti og depoter i Skandinaviska Enskilda Banken med de ændringer, der løbende aftales med kunden.

3. Indhold

3.1 Kunden vil modtage meddelelser og udskrifter som elektronisk post leveret i kundens e-Boks i alle tilfælde, hvor kunden tidligere har modtaget papirbaseret post, eller har modtaget elektronisk post via Skandinaviska Enskilda Bankens SEB Netbank. Postgrupper, der enten har været leveret på papir eller elektronisk, leveres herefter alene til e-Boks. Det er en forudsætning, at kunden opretter en e-Boks, jf. pkt. 3.3 nedenfor.

3.2 Udskriftstyperne, som kunden kan modtage i sin e-Boks, udvides løbende. Alle udskrifter er inddelt i postgrupper. Hver gang en ny postgruppe oprettes, kan tilmelding ske ved brug af den personlige underskriftskode.

3.3 Via SEB Netbank kan kunden
- oprette en e-Boks,
- oprette afgang til en eksisterende e-Boks via SEB Netbank,
- til- og framelde postgrupper, og
- logge på sin indbakke i e-Boks

3.4 Kunden får først adgang til elektroniske udskrifter sendt til e-Boks efter, at kunden har tilsluttet sig e-Boks og i e-Boks godkendt e-Boks vilkårene

3.5 Kunden kan vælge at få tilsendt en e-mail hver gang Skandinaviska Enskilda Banken sender elektronisk post til e-Boks.

3.6 Kunden kan fortsat bestille udskrifter i papirform mod gebyr i henhold til Skandinaviska Enskilda Bankens gældende regler.

4. Opbevaring og kontrol af udskrifter i e-Boks

4.1 Skandinaviska Enskilda Banken opbevarer i henhold til gældende lov indholdet af de elektroniske udskrifter, der sendes fra Skandinaviska Enskilda Banken til kundens e-Boks.

4.2 De elektroniske udskrifter opbevares i e-Boks efter de gældende regler og vilkår, som kunden accepterer med e-Boks.

4.3 Kunden skal løbende åbne og kontrollere de udskrifter, der modtages fra Skandinaviska Enskilda Banken.

5. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger

5.1 Brug af e-Boks via SEB Netbank nødvendiggør, at e-Boks kan identificere kunden ved cpr-nr., og at Skandinaviska Enskilda Banken kan identificere meddelelser, kunden henter i e-Boks, tilsvarende. Kunden giver hermed samtykke til, at Skandinaviska Enskilda Banken kan give kundens cpr-nr. til e-Boks, og at e-Boks kan udveksle kundens cpr-nr. med Skandinaviska Enskilda Banken. Skandinaviska Enskilda Banken modtager samtykket på vegne af og kan videregive samtykket til e-Boks.

5.2 Skandinaviska Enskilda Banken iagttager i øvrigt for elektroniske udskrifter samme regler for opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger som gælder for papirbaseret post og som følge af Skandinaviska Enskilda Bankens almindelige regler herfor.

5.3 Oplysninger videregives kun, hvor lovgivningen kræver det eller til brug for retsager mellem kunden og Skandinaviska Enskilda Banken.

6. Skandinaviska Enskilda Bankens ansvar

6.1 Skandinaviska Enskilda Bankens ansvar er fastlagt i kundens aftale om SEB Netbank med tilhørende vilkår. Skandinaviska Enskilda Banken er ikke ansvarlig for kundens tab, der kan henføres til e-Boks eller kundens brug af e-Boks.

7. Opsigelse

7.1 Kunden kan til enhver tid opsige nærværende aftale uden varsel. Der kan gå ca. 7 arbejdsdage, før der fremsendes udskrifter på papir eller elektronisk post leveres i SEB Netbank.

7.2 Skandinaviska Enskilda Banken kan til enhver tid opsige nærværende aftale med mindst en måneds varsel. Aftalen kan dog opsiges uden varsel ved kundens misligholdelse af "Vilkår for SEB Netbank".

8. Øvrige vilkår

Aftale om SEB Netbank med vilkår gælder i øvrigt for denne aftale.