Gå til søgefunktion Gå til indhold

Din browser er forældet. For en bedre og mere sikker brugeroplevelse anbefaler vi, at du benytter en anden browser.

Værdipapirer

1. Handelsomkostninger

For viden om handelsomkostninger på danske og udenlandske værdipapirer henvises til i prisoversigten.

1.1 Særlige betingelser

Ved køb og salg af børsnoterede værdipapirer er det kursen på handelstidspunktet, der er grundlag for afregningskurs.

Der gælder særlige regler for udenlandske værdipapirer, bl.a. forskellige frister og regler for afvikling, som oplyses ved forespørgsel.

SEB foretager ikke kursskæring (tillæg/fradrag i kurserne) ved afregning af kundernes ordrer.

Delafregning ved direkte børshandel (ordrer lagt direkte på NASDAQ, København) via seb.dk kan medføre, at der skal betales kurtage for hver børsdag ordren delhandles.

Ved kunders køb skal der på ordretidspunktet og frem til afviklingstidspunktet være dækning for handelsbeløbet på kundens konto i SEB.

SEB kan i særlige tilfælde tage kontantforbehold, så kunden ikke kan disponere over købte værdipapirer registreret i Værdipapircentralen før 2 dage efter afviklingsdagen.

Ved kunders salg er betaling af afregningsbeløbet betinget af, at SEB får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen.

Værdipapirer registreret i Værdipapircentralen skal være registreret på kundens depot senest på afviklingsdagen, og der må ikke være registreret rettigheder, der strider mod salget, f.eks. pantsætning.

 

2. Åbningstider

SEB.dk generelt  

Forespørgsler på depoter, konti og oversigter


Mandag - Fredag: 05.00-03.00
Lørdag - Søndag: 06.00-04.00

 

Seb.dk værdipapirhandel

 

Registrering af markedsordrer
(bemærk tidsfrister for handel)

Mandag - Fredag: 05.00-03.00
Lørdag - Søndag: 06.00-04.00

Registrering af limitordrer
(bemærk tidsfrister for handel)

Mandag - Fredag 05.00-03.00
Lørdag - Søndag 06.00-04.00

Registrering af Limiteret ordre. Børshandel
(gyldige ordrer videreformidles til handel på NASDAQ OMX, København i børsens åbningstid på børsdage 9.00-17.00)

Mandag - Fredag 05.00-03.00
Lørdag - Søndag 06.00-04.00

 

3. Tidsfrister

Modtagne ordrer ekspederes hurtigst muligt den dag, de er modtaget, medmindre de modtages efter kl. 17.00. Jo nærmere kl.17.00 en ordre registreres, jo mindre er sandsynligheden for, at ordren kan handles inden for børsdagen.

Tidsfrister for ordreregistrering/-handel

 

Markedsordrer til handel samme børsdag
(ordrer registreret efter kl. 17.00, vil blive forsøgt handlet næste børsdag).

Inden 17.00

Limitordrer til evt. handel samme børsdag
(ordrer registreret efter kl. 17.00, handles tidligst næste børsdag).

Inden 17.00 

Limiteret ordrer - børshandel videreformidles til handel på NASDAQ OMX, København i børsens åbningstid på børsdage.

09.00-17.00 

 

4. Beløbsbegrænsninger

Beløbsgrænser for værdipapirhandel på seb.dk er op til 3 mio. kroner pr. handel på obligationshandler og 1 mio. kroner pr. handel for øvrige (dog er øvre beløbsgrænse pr. handel ved strakskurshandel hhv. 1,5 mio. kroner for obligationer og 250.000 kroner for øvrige). Samlet beløbsgrænse for endnu ikke indgåede handler: 3 mio. kroner.

 

Markedsordre Netbank

Maksimum 

Aktier og investerings-foreningsbeviser (kursværdi) kr. 1.000.000
Obligationer (nominelt) kr. 3.000.000
Limiteret ordre Netbank Maksimum
Aktier og investerings-foreningsbeviser (kursværdi) kr. 1.000.000
Obligationer (nominelt) kr. 3.000.000
Limiteret ordre - direkte børshandel Netbank Maksimum
Aktier og noterede investerings-
foreningsbeviser
(kursværdi)
kr. 1.000.000 

 

Indholdet på denne side er senest opdateret/revideret i september 2021.