Gå til søgefunktion Gå til indhold

Din browser er forældet. For en bedre og mere sikker brugeroplevelse anbefaler vi, at du benytter en anden browser.

Principper for udelukkelse

SEB forventer, at virksomhederne følger de anførte internationale retningslinjer og principper. Hvis en virksomhed undlader at opfylde disse standarder og endnu ikke efter en rimelig tids engagement har reduceret sine ESG-risici, kan SEB beslutte at udelukke den pågældende virksomhed fra investeringsuniverset.

  • Virksomheder, der producerer fossile brændstoffer, herunder ukonventionel udvinding af fossile brændstoffer såsom oliesand og dybhavsboring i særligt følsomme områder.
  • Virksomheder, der ikke overholder internationale standarder og konventioner vedrørende menneskerettigheder, miljø, antikorruption eller arbejdsret, og hvor virksomheden ikke kan fremvise klare mål og igangværende foranstaltninger til løsning af problemerne.
  • Virksomheder, der fremstiller, udvikler eller sælger våben, der overtræder internationale konventioner, og virksomheder, der deltager i udvikling af atomvåbenprogrammer eller producerer atomvåben.
  • Virksomheder, der producerer tobak og pornografi, samt virksomheder, hvor mere end fem procent af det samlede salg kommer fra distribution af disse produkter.
  • Virksomheder, hvor mere end fem procent af salget kommer fra våben, alkohol og kommercielle spil.

Transformation

De senere år har mange fossiltunge industrier været præget af, at de ikke har haft fart på udviklingen og transformationen til en mere bæredygtig produktion. Det er område, hvor der er behov for ændringer. De manglende investeringer i vedvarende energikilder begrænser virksomhedernes evne til at reducere kuldioxidemissioner betydeligt og derved begrænse klimaændringerne.

Transformationen er en nødvendighed, men også mulig. Samtidig kræver den en global mobilisering af  økonomiske ressourcer. Der er behov for både reduktioner og investeringer samt flere grønne løsninger i  fossiltunge sektorer.

Som investorer skal vi være opmærksomme på de risici og de muligheder, der er forbundet med denne transformation. Mange fossiltunge sektorer er i gang med omstillingen og træffer strategiske og økonomiske foranstaltninger med henblik på mere bæredygtig produktion.

SEB Investment Management identificerer de virksomheder, der er relevante at investere i, på baggrund en gennemgående vurdering af deres transformation. Hver enkelt virksomheds vilje til at omstille deres forretningsmodel evalueres ud fra et strategisk perspektiv, forudsætningerne for succes og sidst men ikke mindst de foranstaltninger, virksomheden allerede har truffet.

Sådan udøver vi aktivt ejerskab

SEB benytter sig af aktivt ejerskab til at påvirke udvalgte virksomheder, der ikke opfylder retningslinjerne for miljø, sociale forhold og god virksomhedsledelse.

Læs om hvordan vi udøver aktivt ejerskab

Sådan screener vi investeringer

For at sikre at arbejdet med ansvarlige investeringer foregår på en professionel baggrund, samarbejder SEB med Ethix SRI Advisors.

Læs om vores samarbejde med ISS-Ethix

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte Product Specialist, SEB Asset Management, Sebastian Knorr, hvis du har spørgsmål til vores arbejde med bæredygtige investeringer.