Forvaltning

SEB Investment Management tilbyder en bred vifte af fonde og skræddersyede porteføljer til institutionelle investorer og private formuer. 

Balancerede mandater

SEB forvalter omkring DKK 15 mia. i balancerede mandater, der er underlagt en stringent risikomonitorering.

Læs mere om balancerede mandater

Danske aktier

Kendskab til markedets forventningsdannelse til de enkelte selskaber er essentielt, da merafkast især skabes ved scenarieoverraskelser.

Læs mere om danske aktier

Danske obligationer

Forvaltning af danske obligationer sker med en langsigtet målsætning baseret på et princip om højere løbende forrentning, end hvad markedsafkastet tilsiger.

Læs mere om danske obligationer

Small Cap

SEB Europa Small Cap investerer i selskaber med en markedsværdi på under EUR 2 mia. Det er en fokuseret portefølje på omkring 50 europæiske selskaber.

Læs mere om Small Cap

Europæiske kreditobligationer

SEB i København forvalter for over DKK 4 mia. i europæiske kreditobligationer. Forvaltningen har en langsigtet målsætning baseret på et princip om højere løbende forrentning (positiv carry), end hvad markedsafkastet tilsiger.

Læs mere om europæiske kreditobligationer