Danske obligationer

Vi mener, at forvaltning af danske obligationer skal ske med en langsigtet målsætning baseret på et princip om højere løbende forrentning (positiv carry), end hvad markedsafkastet tilsiger.

SEB forvalter for over DKK 70 mia. i danske obligationer. Brugen af avancerede matematiske modeller kombineret med stor markedserfaring gør det muligt at udvælge obligationer, der giver et positivt løbende merafkast i forhold til markedsafkastet. Denne tilgang til obligationsmarkedet kan med en vis tilsnigelse siges at være "bottom-up" frem for "top-down". Vi lægger dermed mindre vægt på den traditionelle renteanalyse, som bygger på fremskrivninger af den makroøkonomiske udvikling.