SEB Fonde i Luxembourg

SEB Asset Management i Luxembourg udbyder en lang række fonde. For at udnytte SEB's globale kompetencer bedst muligt, har vi i Danmark valgt at markedsføre et udvalg.

Ved ønske om køb eller salg skal investor rette henvendelse til eget pengeinstitut, der på vegne af investor retter henvendelse til deres kontaktperson i SEB Asset Management S.A. i Luxembourg. Ved eventuel tvivl kan investors eget pengeinstitut rette henvendelse til SEB A/S, Security Settlement, postboks 100, 0900 København C, telefon 3328 2828, e-mail operations-CPH-NRPB@seb.se.

For yderligere information, herunder ønske om at rekvirere fondens årsrapport, kan henvendelsen rettes til Wealth Management på + 45 33 28 14 00. Læs eventuelt mere på www.sebgroup.lu