Gå til søgefunktion Gå til indhold

Din browser er forældet. For en bedre og mere sikker brugeroplevelse anbefaler vi, at du benytter en anden browser.

Danske aktier

Vores team har tilsammen mere end tredive års erfaring med forvaltning af danske aktier. Den brede erfaring giver en solid forståelse for de danske selskabers value drivers, deres historik og ageren under gunstige og mindre gunstige markedsforhold.

Investeringerne baseres på indgående kendskab til og analyse af bl.a. selskabernes forretningsmodel, deres markedsposition, ledelseskvalitet samt økosystemet omkring disse (konkurrenter, leverandører, kunder m.v.). Dette understøttes af egenudviklede modeller, der giver mulighed for scenarieanalyser, hvis formål er at estimere et rimeligt udfaldsrum for det fremtidige afkast over en given periode.

Teamet har et åbent mindset og vurderer, at kvaliteten blandt de danske selskaber generelt er så høj, at langt de fleste kan komme i betragtning til porteføljen. Fokus er på aktien, og prisen er afgørende. Det er en grundtanke, at det gode selskab og den gode aktie ikke nødvendigvis er det samme, idet det gode selskab kan være en dårlig aktie, mens et halvgodt selskab kan være en god aktie. 

Porteføljen sammensættes af aktier med bedre risk/reward end markedet og tilpasses løbende i takt med ændringer i fundamentale forhold og kurser. Hermed forventes det over tid at kunne levere et højere afkast end markedet.

European Small Cap

Vores team investerer i selskaber med en markedsværdi på under EUR 3 mia. Det er en fokuseret portefølje på omkring 50 europæiske selskaber. Teamet fokuserer på selskaber med høj kvalitet, defineret som stabile marginer og høje afkast på den investerede kapital. Selskaberne opererer oftest i strukturelle vækstmarkeder og har en globalt ledende markedsposition.

European Small Cap-aktier har historisk givet et attraktivt risikojusteret afkast i forhold til Large Cap. Desuden er aktivklassen ikke efficient, og derfor er det muligt at skabe merafkast ved at udvælge aktierne omhyggeligt efter en disciplineret investeringsstrategi.