Gå til søgefunktion Gå til indhold

Din browser er forældet. For en bedre og mere sikker brugeroplevelse anbefaler vi, at du benytter en anden browser.

Balancerede mandater

Vores team fokuserer på at skabe helhedsløsninger for kunder, som har forskellige typer aktiver i investeringsporteføljen. Vi søger kontinuerligt at sammensætte porteføljen således, at der er den optimale balance mellem risiko og afkastforventninger.

Byggestenene er såvel internt som eksternt forvaltede fonde. Grundstenen i analysen er den makroøkonomiske analyse. Det gælder ikke mindst konjunkturbilledet, inflation og pengepolitik samt kreditcykler.

Markedsanalyser bidrager til at give et mere detaljeret indblik i de finansielle risici forbundet med investering i forskellige aktivtyper på et givet tidspunkt. I forbindelse med taktiske dispositioner, analyseres desuden markedsmæssige forhold, som prisdannelse og kapitalbevægelser. 

Kundebasen er bred, og ikke mindst bestående af virksomheder, fonde, private pensionskasser, kommuner, regioner og universiteter.

Teamet i København arbejder tæt sammen med de tilsvarende teams i Stockholm og Helsinki og er en væsentlig del af SEB Global House View Committee, hvor der udstikkes retningslinjerne for investeringer for hele koncernen.