Gå til søgefunktion Gå til indhold

Din browser er forældet. For en bedre og mere sikker brugeroplevelse anbefaler vi, at du benytter en anden browser.

Danske obligationer

Vi mener, at forvaltning af danske obligationer skal ske med en langsigtet målsætning baseret på et princip om højere løbende forrentning (positiv carry), end hvad markedsafkastet tilsiger.

Brugen af avancerede matematiske modeller kombineret med stor markedserfaring gør det muligt at udvælge obligationer, der giver et positivt løbende merafkast i forhold til markedsafkastet. Denne tilgang til obligationsmarkedet kan med en vis tilsnigelse siges at være "bottom-up" frem for "top-down". Vi lægger dermed mindre vægt på den traditionelle renteanalyse, som bygger på fremskrivninger af den makroøkonomiske udvikling.

Kontakt

Kom i dialog med os om forvaltning af danske obligationer.